Prim. mag. Marko Kuliš,
dr. dent. med., spec. zob. prot.

Primarij Marko Kuliš je ustanovitelj podjetja Stomatoestetika Kuliš. S svojim predanim delom posvečenim tako pacientom kot znanosti si je ustvaril ime in pridobil zaupanje štrevilnih ljudi.

Zaradi svojega kliničnega dela s pacienti, izobraževanja mladih zobozdravnikov ter svojega prispevka v znanosti mu je bil leta 1999 podeljen naziv primarij. Poleg tega je magister in specialist zobne protetike.

Njegove specialnosti so zobna protetika, estetsko zobozdravsto, ortodontija in zdravljenje bruksizma.

Bibliografija

SEDEJ R, KULIŠ M.: Livnost nekaterih dentalnih zlitin v odvisnosti od temperature livne forme. Zobozdrav Vestn 1981; 36: 51 - 58.

SEDEJ R, KULIŠ M, DOBERŠEK M.: Raziskava korozijske odpornosti nizkokaratne protetične zlitine v sulfidni raztopini. Zobozdrav Vestn 1981; 36: 59 - 70.

KULIŠ M.: Laboratorijsko vrednotenje korozijske odpornosti nizkokaratne zlate stomatoprotetične zlitine. Magisterska naloga 1981.

SEDEJ R, KULIŠ M.: Protetični tehnološki postopki kot dejavniki mikrostrukture nizkokaratne in 20-karatne zlate dentalne zlitine. Zobozdrav Vestn 1982; 37: 147 - 53.

SEDEJ R, KULIŠ M.: Sistemi ispitivanja niskokaratne slitine za stomatoprotetsku uporabu. V: Suvin, Brankovački i surad. Dostignuča u stomatološkoj protetici ll. Sveučilišna naklada LIBER Zagreb – Beograd, 1985: 435 – 5O.

KULIŠ M.: BRUKSI – Bio-feedback naprava za odpravljanje bruksizma. Poročilo raziskovalne naloge MZT U2-6540-0436-94. Ljubljana, 1995.

KULIŠ M.: Bruksizem in protetična oskrba, Zobozdrav Vestn 1995; 47: 213 – 6.

KULIŠ M, RUDEL D.: Bio-feedback naprava za preprečevanje hiperaktivnosti ter reedukacijo aktivacije skeletnih mišic. Prijava patenta 96 – 15608 l 20/96.

KULIŠ M, KULIŠ J.: Premolarizacija kočnikov z delno ekstrakcijo s protetičnega vidika. Zobozdrav Vestn 1996; 51: 9 - 15.

KULIŠ M.: Napaka v diagnostiki in posledice. Zobozdrav Vest 1996; 51: 17 - 8.

KULIŠ M, RUDEL D.: Delovanje elektrovzpodbujevalne naprave za preprečevanje bruksizma, Zobozdrav Vestn 1996; 51: 71 - 5.

KULIŠ M, RUDEL D.: EMG biofeedback device for detection and reduction of destructive muscle force in patients with nocturnal bruxism. V: International conference on mechanics in medicine and biology. Proceedings. Ed. MIKLAVČIČ D, BAJT T, STANIČ V, MUNIH M; Ljubljana 1996:597-600.

KULIŠ M, KULIŠ J, KNEZ N.: Problematika tretjih kočnokov in načrtovanje njihove pravočasne odstranitve. Zobozdrav Vestn 1998; 53: 62 – 8.

KULIŠ M.: Ohranitev spodnjega ličnika v tesnem stanju in tehnika odstranitve retiniranih modrostnikov. Zobozdrav Vestn 1999; 54: 27-30.

KULIŠ M.: Pomen protetične ravnine za estetiko interkaninega področja. Zobozdrav Vestn 1999; 54:53-6.

KULIŠ M.: Snemno – nesnemna protetična rehabilitacija po operaciji bilateralne shize. Zobozdrav Vestn 1999; 54: 85 – 90.

KULIŠ M. Kuliš A. RUDEL D.: Diagnostika, preprečevanje in zdravljenje bruksizma v Sloveniji. Ekspertiza. MZT – AME – 01/00 dne 25.10. 2000. Ljubljana, november 2000.

KULIŠ M.: Protetična rehabilitacija pacientov srednjih let kombinirana z ortodontsko obravnavo. Zobozdravstveni vestnik 2001; 56: 46-56.

Aktivno sodelovanje na strokovnih srečanjih

KULIŠ M.: Die prothetische Umformmung der Zähne mit der Inzisivirung und Prämolarisirungs Methode. 25. Internacionalni kongres študentov stomatologije 1970 v Leipzigu.

KULIŠ M.: Protetična rehabilitacija palatoshiznih bolnikov. Stomatoprotetični simpozij, Ptuj, 1983.

KULIŠ M, RUDEL D.: EMG biofeedback device for detection and reduction of destructive muscle force in patients with nocturnal bruxism. V: International conference on mechanics in medicine and biology. Proceedings. Ed. Miklavčič D, Bajt T, Stanič V, Munih M; Ljubljana,1996:597-600.

Sodelovanje pri projektih

KULIŠ M.: Laboratorijsko vrednotenje korozijske odpornosti nizkokaratne zlate stomatoprotetične zlitine - Midor. Projekt Zlatarne Celje v sodelovanju z Inštitutom za predklinično stomatološko protetiko MF v Ljubljani, 1980. Specialistična in magisterska naloga 1981.

KULIŠ M.: BRUKSI – Bio-feedback naprava za odpravljanje bruksizma. Raziskovalne naloge MZT U2-6540-0436-94. Ljubljana, 1995.

KULIŠ M, Rudel D.: Bio-feedback naprava za preprečevanje hiperaktivnosti ter reedukacijo aktivacije skeletnih mišic. Priprava patenta 96 – 15608 l 20/96.

KULIŠ M.: Bruksizem, vzroki zanj, zdravljenje in preprečevanje. Strokovno-zdravstveni radijski projekt “Varujmo zdravje” Radia Kranj. Kranj, 1998.

KULIŠ M, KULIŠ A. RUDEL D.: Diagnostika, preprečevanje in zdravljenje bruksizma v Sloveniji. Ekspertiza. MZT – AME – 01/00 dne 25.10. 2000. Ljubljana, 2000.

KULIŠ M.: Strah in strahovi. Polnočni klub. Vida Petrovčič 7.4.2006.