Anita Globokar

Anita Globokar Sejdič, dipl. ustni higienik, je s prvo generacijo nove specializirane stroke ustnih higienikov zaključila izobraževanje leta 2005.

V podjetju deluje kot ustni higienik, kar zajema zdravljenje parodontalnih obolenj, preventivo, motivacijo in pouk.